Poznámky k potravinářským PU hadicím

Použití hadic při výrobě a zpracování potravin, lékařství a dalších průmyslových odvětvích je prozatím nevyhnutelné.Například,potravinářská PU hadice se používá k přepravě potravinářských médií potravinářského průmyslu, jako je džus, mléko, nápoje, pivo a tak dále.Proto jsou požadavky na použití potravinářských PU hadic ve všech aspektech relativně vysoké a u potravinářských PU hadic musí být požadováno, aby neobsahovaly žádná změkčovadla.Jakmile hadice obsahuje změkčovadlo, způsobí znečištění média, takže bezpečnost vyrobených potravin není zaručena!Jaká jsou kritéria výběru pro hadice používané v různých průmyslových odvětvích?

Pojďme to společně poznat.

 

Pro výběr správné trubky pro konkrétní použití je třeba určit alespoň následující základní body.

1. Tlak – sání
Určete pracovní tlak nebo sací tlak, vezměte v úvahu náhlou změnu tlaku, například když tlak překročí kritickou hodnotu, poškodí normální životnost hadice.

2. Kompatibilita dopravních materiálů
Určete vlastnosti, název, koncentraci, teplotu a skupenství (kapalina, pevná látka, plyn) dopravovaného materiálu.Při přepravě tuhého materiálu je nutné rozumět velikosti částic, hustotě, množství pevného materiálu a charakteristikám, průtoku a průtoku kapalného pevného materiálu.

3. Environmentální
Pochopte umístění, okolní teplotu, vlhkost a expozici.Určité podmínky prostředí, jako je ultrafialové světlo, ozón, mořská voda, chemikálie a další aktivní prvky, mohou způsobit předčasnou degradaci hadice.

4. Mechanické namáhání
Identifikujte poloměr ohybu a všechna napětí spojená s tahem, kroucením, ohybem, vibracemi, deformací v tlaku a podélným nebo příčným zatížením.

5. Opotřebení vnějšího povrchu
I když má potrubí dobrou odolnost proti opotřebení, vibrace, koroze nebo vlečení mohou způsobit poškození hadice, proto je nutné provést lepší ochranu potrubí.

6. Pracovní místo
Zjistěte, zda má být hadice umístěna na podlaze, zavěšena nebo ponořena.

7. Používejte nebo předvídejte připojení
Vybírejte podle následujících hledisek:
- Konektory a příruby: typ, velikost, typ závitu, referenční norma a typ aplikace;
- Jádro konektoru: vnitřní průměr, vnější průměr a délka;
- Objímka/držák: Typ a velikost.
Chcete-li zajistit dobrý výkon, ujistěte se, že typy hadic a spojů jsou kompatibilní.Pracovní tlak hadicové sestavy musí odpovídat požadavkům výrobce.

 

Výše uvedené je pro vás, abyste představili výběr hadice, musíte zvážit některé záležitosti, doufám, že vám po přečtení budu moci přinést pomoc!Na trhu je totiž stále více druhů hadic a stále více výrobců hadic vyrábí hadice.Abychom se tedy vyhnuli nákupu podřadných a nevhodných hadic, musíme jít nakupovat k běžným výrobcům a podle aktuální poptávky po dodávce vybrat tu správnou!


Čas odeslání: 21. dubna 2022